Outplacement

Uvolňování pracovníků z organizace nepatří do kategorie oblíbených činností, nicméně je nedílnou součástí personální práce. Důstojné a po pracovně právní stránce dobře realizované rozvázání pracovního poměru nezpůsobí společnosti újmu v podobě zhoršení reputačního rizika. I v této oblasti nabízíme pomoc a to v několika formách.

Základem je proškolení manažerů z pracovněprávního minima, dopadů na psychiku uvolňovaného zaměstnance a nácvik konkrétních komunikačních technik.

Rádi Vám v tomto procesu pomůžeme i přímo a to účastí našeho konzultanta na jednání s uvolňovanými zaměstnanci.

Propuštěnému zaměstnanci rádi pomůžeme s identifikací osobnostního i profesního potenciálu, orientací na pracovním trhu a přípravou jak uspět u výběrového řízení.


Copyright © 2011 Human Capital Europe, s. r. o. |Plzeňská 1270/101, 150 00 Praha 5 - IČ: 24148776 | Všechna práva vyhrazena